Enkele cijfers

Home/Enkele cijfers
Interventies

82% van de interventies hebben geen speciale technieken nodig.

Herstellen

75% van de kleine herstellingswerken hebben 15 dagen nodig om uitgevoerd te worden.

Kost van het opzoekwerk

In 25% van de gevallen, is de kost voor het opzoeken naar de goede vakman hoger dan de reparatie zelf.

Kwaliteit van de werkplaats

Voor 84% van het personeel van bedrijven, is de kwaliteit van de werkplaats van essentieel belang.

* Faciliteam studie uitgevoerd op een steekproef van 54 bedrijven.